Staff

Administrative and supporting Staff

S. No. Name of the staff member Designation
1 Sh. K. P. Gautam Consultant (Administration and Finance)
2 Sh. Ashwani Kumar Programme Officer
3 Sh. Shivram Maurya Programme Officer
4 Dr. Vinay kumar Rai Programme Officer
5 Mr. Chandramohan Sharma Programme Officer
6 Sh. Gagan Chaturvedi Accounts Officer
7 Dr. Y.P.S. Sengar Library Assistant
8 Ms. Divya Kujur Assistant Caretaker
9 Sh. Alok Kaluskar Computer Lab Assistant
10 Sh. Siddharth Dabhade Assistant Administrative Officer
11 Sh. Himanshu Shahi Junior Stenographer
12 Sh. Gyan Chand LDC
13 Sh. Ramdeen Senwar LDC
14 Sh. Vijay Verma LDC
15 Sh. Bhawan Kumar Mishra LDC
16 Sh. Ghanshyam Verma LDC
17 Sh. Baboolal Yadav DEO
18 Sh. Pawan Sharma Wireman
19 Sh. Ravi Shankar Pandit Plumber
20 Sh. Aneesh Ahmed Carpenter
21 Sh. Jandel Singh Staff Car Driver
22 Sh. Ram Gopal MTS
23 Sh. Mayaram MTS
24 Sh. Nand Kumar MTS
25 Sh. Shiv Prasad MTS
26 Sh. Kamal Batham MTS
27 Sh. Joginder Singh MTS
28 Sh. Satish Kumar MTS
29 Susri. Kesari Devi MTS